AIRTHINGS - Пилотна система от сензори за следене на атмосферния въздух

Данните са индикативни и поради спецификата на използваните технологии в сензорните станции, при определени условия, е възможно отклонение в измерените показатели.

Карта

Виж карата