Информационна система за въздуха в София

Данни за качеството на атмосферния въздуха в София

Данни за качеството на атмосферния въздуха в София

Данни за качеството на атмосферния въздух от автоматични измервателни станции на територията на Столична община.

AIRTHINGS - Пилотна система от сензори за следене на атмосферния въздух

AIRTHINGS - Пилотна система от сензори за следене на атмосферния въздух

Данните са индикативни и поради спецификата на използваните технологии в сензорните станции, при определени условия, е възможно отклонение в измерените показатели.

Облагородени обекти „Кални точки“

Облагородени обекти „Кални точки“

Във връзка с изпълнението на мерките за подобряване качеството на атмосферния въздух на територията на Столична общината, през 2020 г. стартира инициатива за облагородяване на пространства, източници на запрашаване.