Контакти

Районна администрация
гр. София, 1612
бул. "Цар Борис ІІІ" № 124
Факс: 02 895 11 72
e-mail: office@krasnoselo.bg

https://www.krasnoselo.bg  

За информация: телефон 02 8951 155; 02 8951 145; 02 8951 146

Отдел ГРАО (ЕСГРАОН)
Телефон: 02 895 11 42; 0882 343087

Деловодство, ет. 1
Всеки работен ден от 8.30 до 17.00 ч.; Часове за дезинфекция: 10:30-10:45 часа; 12.30-12.45 часа

Кмет на район "Красно село" - 
Приемен ден: вторник от 09.00 до 12.00 ч. след предварително записване на тел. 02/895 11 02

Приемен ден за заместник-кметове: вторник от 09.00 до 12.00 ч. след предварително записване на тел. 02/895 11 02

Приемен ден за секретар - сряда от 9.00 до 12.00 ч. 

Приемен ден на главния архитект: понеделник от 13:00 до 16:00 часа; сряда от 9.00 до 12.00 часа
Приемни дни за началниците на отдели и служители: понеделник от 13:00 до 16:00 часа; сряда от 9.00 до 12.00 ч.

Дежурен Районен съвет за сигурност
Телефон: 02/895 11 71

PR и интернет страница на района
Телефон: 02/ 895 1152

 

Полезни телефони

Столичен инспекторат

бул. ''Цар Борис ІІІ'' №124, ст. 202

Телефон: 02 895 11 63

Столична община - отдел "Общински приходи" - "Красно село" 

бул. ''Цар Борис ІІІ'' №124, ст. 105
Контактен център на Столична община - 0700 17 310; 02 9377 303 (денонощно)

 
Дирекция "Социално подпомагане" към АСП 

бул. "Цар Борис III" №124; тел. 02/ 855 10 98

ул. "Ами Буе" № 79; тел. 02/ 953 05 19

Улично осветление - "ЛОГ - СИБЕРИЯ" ЕООД

"ЛОГ - СИБЕРИЯ" ЕООД
Адрес за кореспонденция: гр. София, п.к. 1407, бул. "Никола Й. Вапцаров" № 51 А

Денонощен диспечърски център: 0700 890 96 

Факс: 02 419 99 07 

E-mail: office@log-siberia.com ; ulichnoosvetlenie@log-siberia.com

Фирма концесионер за почистване: ЗАУБА ЕАД,  гр. София 1138; бул. „Цариградско шосе“ № 48-50;  Тел.: 02/818 89 60; Е-mail: sofia_zauba@mail.bg

 

Форма за обратна връзка