Образование

Училища

Училища

На територията на района се намират осем общински училища.

Компенсация за неприети деца

Компенсация за неприети деца

АЯВЛЕНИЕ по ПМС 76 - Приложение 1 към чл. 8, ал. 1 -    Заявление-ПМС-76-2023 - (17.7kb) ЗАЯВЛЕНИЕ (за яслена група) - Приложение № 1 към чл. 7, ал. 1 -    Заявление-ясли-2023 - (56kb) Заявление за компенсиране - образец ВАЖНО ЗА РОДИТЕЛИТЕ ...

Детски градини

Детски градини

На територията на района се намират тринадесет детски градини.