Разрешения за пиротехника

Разрешение за използване на пиротехнически съоръжения № 2 /03.07.2023 г. 

Разрешение фойверки 2


Разрешение за използване на пиротехнически съоръжения № 3 от 12.09.2023 г