Стартира отново процедурата по прием на документи за подмяна на старите печки с екологични алтернативи

Започна приемът на документи за подмяна на старите печки с екологични алтернативи

Столична община информира, че стартира отново процедурата за смяна на замърсяващите стари отоплителни уреди с нови – на газ и пелети. Това се осъществява в изпълнение на проект № BG16M1ОP002-5.003-0001 „Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи”, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“, съфинансирана от ЕС и националния бюджет на страната ни.

 

Гражданите могат да получат допълнителна информация на специално разкрития за проекта телефон на Столична община: 0292 22 444, всеки делничен ден от 8:30 до 18:30 часа,

както и на електронен адрес - https://www.sofia.bg/opos  

 

Формулярите за кандидатстване от физически и юридически лица се подават в деловодството на района, до изчерпване на финансовия ресурс.