Училища

На територията на района се намират осем общински училища и тринадесет детски градини.


 
Наименование Адрес Директор Телефон
Сайт
 
19 СУ "Елин Пелин"    ул. "Яков Крайков", №16         Клара Арабаджиева  02 952 24 8402 952 30 16   https://19su.bg/ 
25 ОУ "Д-р Петър Берон"      ул. "Балканджи Йово" № 22                    Надка
Доковска 
+359 87 743 6510   https://25ou.bg
34 ОУ "Стою Шишков"    ул. "Родопски извор" № 43      Цеца Тонева +359 28594131  https://34ou.org 
36 СОУ "Максим Горки"  ул. "Пирински проход" № 35       Луиза Накова  +359 2 858 61 48   https://36sou.com 
51 СОУ "Елисавета Багряна"   ул. "Софийски герой", №28      Асен Александров  02 952 11 4902/952 05 45   https://www.51su.info
132 СОУ "Ваня Войнова"  бул. "Цар Борис ІІІ", №128    Детелина Царвулкова 02 856 28 43   https://www.132su.com 
142 ОУ с РЧО "Веселин Ханчев"  ул. "Пчела" № 21     Нели Недялкова  02 955 58 34   https://142ou.com 


 

Карта на училищата