Услуги

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

Тук може да се запознаете с предлаганите услуги от администрацията на район "Красно село", както и да получите допълнителна информация за необходимите документи, срокове, такси и формуляри необходими за извършване на услугата.
Администрацията на район "Красно село" цени Вашето мнение за качеството на предлаганите административни услуги и препоръките Ви за подобряване на работата й.
Нашата цел е да предоставим възможно най-доброто административно обслужване на всеки, който се нуждае от помощта ни.

Административно и информационно обслужване

Административно и информационно обслужване

Уважаеми граждани, Тук ще намерите информация за видовете услуги, срокове и цени, които извършва отдел "Административно и информационно обслужване". Съгласно чл. 6, пар. 1, б. „а“ във връзка с чл. 7 и чл. 13 от Общия регламент относно защитата на данн ...

Регистрация и контрол на търговската дейност

Регистрация и контрол на търговската дейност

Тук ще намерите видовете услуги, срокове и цени, които извършва отдел "Регистрация и контрол на търговската дейност".

Инженерна инфраструктура, контрол по строителството, благоустройство и екология

Инженерна инфраструктура, контрол по строителството, благоустройство и екология

Уважаеми граждани, Тук ще намерите информация за видовете услуги, които извършва отдел "Инженерна инфраструктура, контрол по строителството, благоустройство и екология".

Eтичен кодекс

Eтичен кодекс

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ, Съгласно Етичния кодекс на общинските съветници и служителите от Столична община, приет с решение № 253, протокол № 24/22.07.2004 г. на Столичния общински съвет, служителите от общината в т. ч. от районните администрации СА ДЛЪЖ ...

Управление на общинската собственост

Управление на общинската собственост

Уважаеми граждани, Тук ще намерите информация за видовете услуги, срокове и цени, които извършва отдел "Управление на общинската собственост".

Устройство на територията, кадастър и регулация

Устройство на територията, кадастър и регулация

Уважаеми граждани, Тук ще намерите информация за видовете услуги, които извършва отдел "Устройство на територията, кадастър и регулация". Предоставяме Ви възможност да изтеглите файл на желаното от Вас  заявление на Вашия компютър и:

Информация за заявяване на електронни услуги

Информация за заявяване на електронни услуги

Считано от 01.01.2022 година, заявяването на електронни административни услуги към Столична община – Район „Красно село“ се извършва чрез Единния модел за заявяване.