Устройствени планове и разрешения

Уважаеми съграждани, на ел. страница на Столична община - НАПРАВЛЕНИЕ "АРХИТЕКТУРА И ГРАДОУСТРОЙСТВО" (НАГ), можете да видите подробните устройствени планове на районите 

https://www.sofia-agk.com/SearchDevelopmentPlans/Index
 

По-долу са публикувани съобщения относно изработени и одобрени нови устройствени планове или изменения на действащи планове на територията на район "Красно село"- Столична община.