Важно за гражданите, кандидатствали за подмяна на старите отоплителни уреди

04.12.2023

Столична община уведомява гражданите, които участват в проекта за подмяна на отоплителните уреди, финансиран от ОПОС 2014 – 2020 г., че във връзка с наближаващия край на проекта екипите осъществяват ускорени монтажи на новите отоплителни устройства по проекта.

В тази връзка, до 20.12.2023 г. фирмата „Софекострой“ ЕАД, която осъществява демонтажа и предаването за последващо третиране на заменяните устройства на дърва и въглища, също ще осъществява дейността по ускорен график.

 

Столична община призовава гражданите, на които вече са монтирани новите отоплителни уреди, както и тези, които са включени в график за предстоящ монтаж, да окажат необходимото съдействие на екипите на фирмата, за да предадат стария си отоплителен уред.

Демонтажът на стария отоплителен уред на дърва и въглища се извършва от екипи на фирма „Софекострой“ ЕАД.

Повече информация на сайта на Столична община - Проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи“ - Портал на Столичната Община - Портал на Столичната Община (sofia.bg)