Започва строителството на парк „Мокренски проход“

18.08.2023

Уважаеми граждани, Дадено е разрешение за строеж на парк в м. „Лагера“ – обект  „Временни открити обекти за площадки за игра, кътове за отдих и алейна мрежа“ в ПИ с идентификатори 68134.201.14, 68134.201.13 и в част от ПИ с идентификатор 68134.201.24, за които са отредени съответно УПИ ІІІ „За училище“, УПИ ІV „За спорт“ и улица, в кв. 62, м. „Лагера“, гр. София, район „Красно село“-Столична община.

Този парк ще бъде изграден в отговор на предложение на гражданите – Сдружение „Лагера“-новото начало,  в рамките на програма „София избира зеленото“. Молим гражданите за разбиране:
Първо, по време на строителните работи паркът да не се използва за игри на децата, поради опасност от контузии!
Второ, всички временни съоражения, които се поставят от фирмата изпълнител на територията на парка, да не се пипат, разместват или премахват! Това е важно за доброто и успешно изпълнение на проекта, който трябва да бъде завършен през октомври.

На терен ще бъдат разположени фургон, техника и и материали. Растителността ще бъде подкастрена и оформена според изискванията, ще започне и изграждането на алейната мрежа. През цялото време на изпълнението представители на Сдружение Лагера , както и на и Столична община и районната администрация "Красно село" ще контролират изпълнението на дейностите според законовите изисквания.

Благодарим на всички граждани за разбирането и съпричастността! Повече информация можете да намерите тук