Етажна собственост

Съобщение

Съобщение

Уважаеми граждани, В този раздел може да получите информация свързана със Закона за управление на етажната собственост.

Образци на документи

Образци на документи

1.   Образец - Книга на собствениците - (50kb) 2.   Образец - Правилник за вътрешен ред - (58kb)

Нормативна база етажна собственост

Нормативна база етажна собственост

1. Закон за управление на етажната собственост - (152.5kb)

Публичен регистър по чл. 44 от ЗУЕС

Публичен регистър по чл. 44 от ЗУЕС

Публичен регистър на сдружения на собственици в сгради в режим на етажна собственост на територията на район ,,Красно село“ по Наредба NoРД-02-20-8/11.05.2012