ЗАПОВЕД на Министъра на отбаната № ОХ - 803

27.10.2023

Заповед на министъра на отбраната № ОХ - 287 от 26.03.2024 г. за обявяване на вакантна длъжност в Сухопътните войски за приемане на военна служба на лице, изпълнявало военна служба (кадрова военна служба); публикувано на 01.04.2024 г. -
вижте тук