Компенсация за неприети деца

ЗАЯВЛЕНИЕ по ПМС 76 - Приложение 1 към чл. 8, ал. 1 -  doc  Заявление-ПМС-76-2023 - (17.7kb)

ЗАЯВЛЕНИЕ (за яслена група) - Приложение № 1 към чл. 7, ал. 1 -  doc  Заявление-ясли-2023 - (56kb)

Заявление за компенсиране - образец

ВАЖНО ЗА РОДИТЕЛИТЕ НА ДЕЦА, НЕПРИЕТИ В ЯСЛЕНА ГРУПА

Заявление-образец

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 231 от 1 август 2022 г. за определяне на реда и условията за предоставяне на средствата от държавния бюджет за компенсиране през 2022 г. на разходите за отглеждане, възпитание и обучение на деца, които не са приети поради липса на места в общински детски ясли и яслени групи в общински и държавни детски градини (публ. 10.08.2022 г.)

Eлектронно заявяване на административни услуги се осъществява чрез Системата за сигурно електронно връчване след регистрация в системата или на официалния адрес на електронната поща на район "Красно село" - СО  office@krasnoselo.bg. Заявленията се подписват с електронен подпис.

СПИСЪК с одобрени средства за компенсиране на извършените разходи за обучение и отглеждане на децата за периода МАЙ 2023  година съгласно ПМС №231 от 2022 година - pdf  spisak-kompensacii-may23 - (3748.7kb)

Родителите, които не откриват своите данни в прикачения списък, моля да посетят районната администрация за получаване на индивидуален административен акт, или да се обадят на тел. 02 8951 161.

СПИСЪК с одобрени средства за компенсиране на извършените разходи за обучение и отглеждане на децата за периода ЮЛИ 2023  година съгласно ПМС №231 от 2022 година.

Родителите, които не откриват своите данни в прикачения списък, моля да посетят районната администрация за получаване на индивидуален административен акт, или да се обадят на тел. 02 8951 161. - xls  списък-юли23-ясли - (18.9kb)

СПИСЪК с одобрени средства за компенсиране на извършените разходи за обучение и отглеждане на децата за периода АВГУСТ 2023  година съгласно ПМС №231 от 2022 година.

Родителите, които не откриват своите данни в прикачения списък, моля да посетят районната администрация за получаване на индивидуален административен акт, или да се обадят на тел. 02 8951 161. - xls  Компенсации-авг.23 - (18.9kb)

ВАЖНА НОВИНА: От 27 СЕПТЕМВРИ т.г. родителите трябва да подават документи за изплащане на компенсации през нов модул на ИСОДЗ, ПГУ и 1-ви клас - pdf  Компенсации-електронно - (380.7kb)

ВАЖНО ЗА РОДИТЕЛИТЕ - подробни указания при подаване на документите през новия модул на ИСОДЗ - pdf  указания-родители-ИСОДЗ-10.10.23 - (519.4kb)

ВАЖНИ РАЗЯСНЕНИЯ: Във връзка с множество запитвания по процедурата и начина на подаване на документи относно искане на компенсации за незаписано дете в яслена, градинска или подготвителна група в общинска или държавна институция, поради липса на свободни места съгласно ПМС 76/2021 г. и ПМС 231/2022 вече ПМС 206, предоставяме разяснения; публикувано на 23.22.2023 година -  pdf  компенсации-деца-23.11.23 - (466kb)